Giờ làm việc: Thứ 2->Thứ 6: 14h-19h (Thứ 7-Chủ nhật: 09h-19h)

038.605.2900 - 090.421.9595

Hoàng Cầm - Công năng và chủ trị

Hoàng Cầm Hoàng cầm còn có tên gọi khác là: Không trường, Đỗ phụ, Đạm tử cầm, Thử vĩ cầm, Đông cầm, Lý hủ thảo, Hoàng văn, Hủ t...

Liên Kiều - Công năng và chủ trị

Liên Kiều Liên kiều còn có tên gọi khác là: Dị Kiều, Tam Liêm Trúc Căn, Hạn Liên Tử, Tam Liên, Lan Hoa, Chiết Căn, Liên Kiều Tâm...

Râu Ngô - Công năng và chủ trị

Râu Ngô (Stigmata Maydis) Râu Ngô còn có tên gọi khác là: ngọc mễ tu. Cây ngô gốc ở Mỹ châu nhiệt đới, được trồng ở đồng b...